į pradžią turinys susisiekite


Darbo užmokestis
spausdinti
Direktoriaus  
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui 935,43 EUR
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 514,75 EUR
Vyriausiojo buhalterio 636,0 Eur
 
Pedagogų darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantisLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d.įsakymu Nr. ISAK-1254 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“  ir šio įsakymo 2014-08-07  pakeitimo įsakymu Nr. V-726 patvirtinta tvarka:
Vyresniojo mokytojo (auklėtojas) 555,0 Eur
Auklėtojo metodininko 667,40 Eur
Auklėtojo (darbo stažas iki 3 m. -aukštasis išsilavinimas) 472,15